• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Sony Bloggie MHS-PM1...

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Bloggie...

1.400.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ

Sony TS22 (Demo)(TS22)

1.700.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR HC26...

1.700.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DRC-HC32E...

1.800.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-TRV17(Used)(TRV17)

2.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-18%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-DVD405(Used)(DVD405)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

SONY DCR-HC54E (Used)(HC54E)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-HC62E(Used)(HC62E)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Bloggie 3D MHS-FS3...

2.700.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-50%

Hàng Bắc Mỹ

Sony GV-D900 (Used) NSTC Máy...

2.200.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SX40 (Demo)...

3.200.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SR47...

3.200.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

Sony DCR-SX45 (Demo)(SX45)

3.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY DCR-SR80E (Demo)...

3.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

Sony DCR-SX43E (Fullbox)...

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR CX100 (Demo)(CX100)

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-HC1...

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-SX45 (Fullbox)(SX45)

4.000.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY Handycam DCR-SR47...

3.900.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

Sony Handycam DCR-SR68...

3.900.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Sony HDR-AS20 (Demo)(AS20)

4.200.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-SR7...

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SR100...

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR - CX240(Demo)(CX240)

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam DCR-SR68(Full...

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Sony HDR - CX240...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-CX130...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR100...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Sony Action Cam Mini HDR-AZ1...

5.300.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-PJ270 (Demo)(PJ270)

5.400.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ220...

5.500.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ210...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ230...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR150...

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony HDR-PJ270...

6.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-SR10...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-SR11...

6.400.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Sony HDR-AZ1VR (Fullbox)(AZ1)

6.800.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam...

7.400.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR200...

7.400.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-PJ440...

7.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-CX160...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-SR12 (có Nightshot)...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-XR200V...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-PJ340...

8.400.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-XR160 (Demo) Bộ...

8.700.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 160GB)

Sony Handycam HDR-PJ380...

8.700.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-CX430V...

9.700.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.500.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR350V...

10.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-PJ540 (Demo)(PJ540)

11.000.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY HDR-PJ540 (DEMO có...

11.000.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR XR550...

22.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-100%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-PJ670 (Demo)(PJ670)

11.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ430V...

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-PJ540...

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR500...

13.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-XR550V...

18.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

-20%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR - PJ740...

27.000.000 VNĐ

22.000.000 VNĐ

-23%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ790V...

29.000.000 VNĐ

27.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)