• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Sony Handycam HDR-XR350V...

10.500.000 VNĐ

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
10.000.000 VNĐ

Sony Handycam HDR-PJ790V...

30.000.000 VNĐ

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Sony Bloggie MHS-TS20(Demo)

3.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Sony DCR HC26 (Secondhand)

2.600.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-30%

Sony Bloggie MHS-PM5K/V...

3.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-50%

Tặng bao máy , dán màn hình

Sony TS22 (Demo)

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 2GB, miếng dán màn hình

Sony DRC-HC 32E (Secondhand)

3.300.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-32%

Sony DCR-TRV17(Used)

3.400.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-36%

Sony DCR-DVD405(Used)

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Sony GV-D900 (Used) NSTC Máy...

5.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-100%

SONY DCR-HC54E (Used)

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Sony DCR-HC62E(Used)

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Sony Handycam DCR-SX40 (Demo)...

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Sony Bloggie 3D MHS-FS3...

4.800.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 8GB, DMH

Sony DCR-SR40(Full Box) 30GB

4.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-18%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR47 (Demo)

6.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-76%

Tặng thẻ 4GB Sony, DMHình

SONY DCR-SR80E (Demo) 60GB

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony DCR-SX45 (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR82 (Demo)...

4.500.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-18%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony DCR-SX43E (Fullbox)

5.300.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR68 (Demo)

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

SONY Handycam DCR-SR47...

6.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-55%

Tặng thẻ 4GB Sony, DMHình

Sony DCR-SX45 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony HDR CX 100 (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-SR7 (Used)

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR100...

5.200.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, DMH

Sony HDR-AS20 (Demo)

5.700.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB

Sony HDR - CX240(Demo)

6.000.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Handycam DCR-SR68(Full...

5.800.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony HDR - CX240 (FullBox)

6.500.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Action Cam Mini HDR-AZ1...

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-18%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ200(Demo)

7.500.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-32%

miếng dán màn hình

Sony HDR-PJ270 (Demo)

7.500.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-32%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ220...

7.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-29%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-HC1 (Demo)

7.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-17%

Xài băng DV. Tặng thẻ 4GB, DMH

Sony Handycam HDR-PJ210...

9.000.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-45%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Sony HDR-PJ270 (Fullbox)

8.000.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-SR10 (Demo)

8.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-31%

tặng thẻ 4GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR150...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony Handycam HDR-XR100...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-AZ1VR (Fullbox)

9.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 32GB, DMH

Sony Handycam HDR-PJ230...

8.500.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony HDR-CX130 (Fullbox)

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-13%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-XR200...

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-13%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-CX360(Demo)

9.900.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-CX160 (Fullbox)

9.300.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-19%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ440...

10.000.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony Handycam HDR-XR200V...

9.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-19%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-SR11 (Demo)

12.500.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-36%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-30%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.500.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-XR160 (Demo) Bộ...

13.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-29%

Sony HDR-SR12 (có Nightshot)...

15.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-36%

Sony Handycam HDR-PJ380...

12.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-9%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-CX430V...

16.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Sony HDR-PJ540 (Demo)

13.200.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

SONY HDR-PJ540 (DEMO có...

11.500.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

-3%

Giá Shock
Giá Shock
11.000.000 VNĐ

Sony HDR-PJ670 (Demo)

14.500.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-26%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-PJ540 (FullBox)

14.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-17%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ430V...

14.500.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

-7%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR500...

22.500.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

-55%

tặng thẻ 4GB produo , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR XR550...

22.000.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

-38%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR550V...

23.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 16GB,túi , miếng dán màn hình

Sony HDR - PJ740 (Demo)

25.500.000 VNĐ

25.000.000 VNĐ

-2%