• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Panasonic SDR-T55 (Fullbox)

4.800.000 VNĐ

Panasonic NV-GS65...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic HM-TA20(Full Box)

3.500.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-46%

Tặng bao máy , DMH

PANASONIC VDR D250(Demo)

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic SDR SW21 màu cam ...

3.200.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-28%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic SDR-SW20 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Panasonic SDR SW21 (Fullbox)

3.800.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-27%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic SDR-S50 (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 8GB , DMH

Panasonic SDR-H85 (Demo)

4.800.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-14%

Panasonic SDR H80 60GB màu...

5.200.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Panasonic SDR-H85(80G)...

5.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-15%

Panasonic SDR-H100 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HDC-SD40 (Demo)

6.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-12%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HDC-SD40 (Fullbox)

7.000.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-13%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HC-V100M(Demo)

7.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HDC-HS20 (Demo)

7.900.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HDC-HS9 (Demo)

8.000.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-23%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Panasonic HC-V100M (Fullbox)

8.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-14%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HDC-SD5 (Demo)

9.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HDC-TM90/ SD90...

12.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-67%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HX-WA2 (Demo)...

10.000.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

-35%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HDC-TM80(Demo)

10.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-33%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Panasonic HC-V500M(Demo)

10.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

-33%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Panasonic HC-V700 (Demo)

15.500.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

-55%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Panasonic HC-W580 (Fullbox)

11.050.000 VNĐ

10.950.000 VNĐ

-1%

Panasonic HC-X900M (Demo)...

25.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

-79%

Tặng thẻ 64GB, miếng dán màn hình