• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Canon FS300 (m.bạc) (...

2.500.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS300...

3.000.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS400 (Used)(FS400)

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS30/FS307...

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS400 (Fullbox)(FS400)

4.300.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS40 (Demo)(FS40)

4.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HV40 (Demo)

7.000.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-67%

Tặng thẻ 8GB, DMH

Canon VIXIA HF R10(Demo)...

4.900.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF R800 (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF M30 ( Demo)

6.200.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF R10...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Canon iVIS HF- R21 (Demo)...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R20 (Fullbox)

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-18%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R40...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R30 (Demo) Có...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R40...

6.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R42...

6.700.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF M50...

6.800.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF M40...

7.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF M40...

8.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ