• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Canon Vixia HF R300 (Used)

Liên hệ

Canon FS300 (m.bạc) ( Demo)

2.700.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-8%

Canon VIXIA HF100 (m.bạc)...

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-7%

Canon FS300 (Fullbox)

4.000.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-25%

Canon FS400 (Used)

4.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon FS30/FS307 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-50%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon FS400 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon FS40 (Demo)

6.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-44%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon VIXIA HF R200 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Canon VIXIA HF R10(Demo)

8.500.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-63%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

Canon iVIS HF- R21 (Demo)...

7.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-36%

Canon VIXIA HF R10 (Fullbox)

9.000.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-58%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
55.000.000 VNĐ

Canon VIXIA HF M30 ( Demo)

7.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Canon Vixia HF R40 (Demo)

8.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R20 (Fullbox)

7.900.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R40 (Fullbox)

9.500.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-38%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R30 (Demo) Có...

8.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R42 (Demo)

8.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Canon Vixia HF M50 (Fullbox)

10.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-43%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R42 (Fullbox)

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Canon VIXIA HF M40 (Demo)

14.000.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-79%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Canon VIXIA HF M40 (Fullbox)

15.000.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

-70%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF G30 (Demo)

35.000.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

-9%

Tặng thẻ 64GB

Giá Shock
Giá Shock
30.000.000 VNĐ