• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Sony Bloggie MHS-PM1...

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Hàng Bắc Mỹ

Kodak Pocket ZxD (Demo)

1.500.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-88%

Sony Bloggie...

1.400.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung HMX-W200 (Fullbox)

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Sony TS22 (Demo)(TS22)

1.700.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR HC26...

1.700.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DRC-HC32E...

1.800.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung HMX-U20 (Demo)

3.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-76%

Tặng bao máy , DMH

Sony DCR-TRV17(Used)(TRV17)

2.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-18%

Hàng Bắc Mỹ

Toshiba Camileo BW10...

4.500.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-150%

JVC GC-WP10AU(Demo)(WP10AU)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-DVD405(Used)(DVD405)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

SONY DCR-HC54E (Used)(HC54E)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-HC62E(Used)(HC62E)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Bloggie 3D MHS-FS3...

2.700.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-50%

Hàng Bắc Mỹ

JVC MG21 (USed)(MG21)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

PANASONIC VDR D250(Demo)

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR SW21 màu cam ...

2.200.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Sony GV-D900 (Used) NSTC Máy...

2.200.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-MG150...

2.200.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung HMX-U20 (Fullbox)

3.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic NV-GS65...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS300 (m.bạc) (...

2.500.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HM-TA20(Full Box)

3.500.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-46%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR SW21...

2.800.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-12%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung SC-MX20 (Màu đen)...

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng bao máy , DMH

DRIFT X170 (Fullbox)

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

GoPro HD Hero Helmet...

4.800.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-78%

Canon FS300...

3.000.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SX40 (Demo)...

3.200.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SR47...

3.200.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

JVC GZ-MS230 AU (DEMO)(MS230)

3.200.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

JVC EVERIO GZ-MS120...

3.400.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-13%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS400 (Used)(FS400)

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-SX45 (Demo)(SX45)

3.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY DCR-SR80E (Demo)...

3.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

Panasonic SDR-S50 (Demo)(S50)

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-HM300 (Demo)(HM300)

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-MS230BU...

3.500.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

JVC Everio...

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Sony DCR-SX43E (Fullbox)...

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

JVC EVERIO GZ-MS120...

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS30/FS307...

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR CX100 (Demo)(CX100)

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR H80 60GB màu...

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-HC1...

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ

DRIFT X170 HD (Fullbox)

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-20%

Sony DCR-SX45 (Fullbox)(SX45)

4.000.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY Handycam DCR-SR47...

3.900.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 60GB)

Sony Handycam DCR-SR68...

3.900.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

JVC GZ-HM300 (Fullbox)(HM300)

4.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR-H85 (Demo)(H85)

4.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JVC Everio GZ-HM430...

4.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-R440 (Demo)(R440)

4.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung HMX-Q10 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-15%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony HDR-AS20 (Demo)(AS20)

4.200.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Canon FS400 (Fullbox)(FS400)

4.300.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR-T55...

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-SR7...

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-HD620BU (Demo)(HD620)

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JCV GZ-R440 (m.đen)...

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR-H85(80G)...

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JVC Everio GZ-HM440...

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-HD500 (Fullbox)(HD500)

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Canon FS40 (Demo)(FS40)

4.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic SDR-H100...

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam DCR-SR100...

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Samsung HMX-QF30 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-43%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony HDR - CX240(Demo)(CX240)

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam DCR-SR68(Full...

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

JVC Everio GZ-MG670...

4.900.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF R10(Demo)...

4.900.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF R200...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

JVC Everio GZ-HM650 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-56%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR - CX240...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

JVC Everio GZ-EX515 BU...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF R800 (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-CX130...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

JVC Everio GZ-HM960 (Fullbox)...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Canon VIXIA HF M30 ( Demo)

6.200.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HDC-SD40...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HDC-HS20...

5.200.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HDC-HS9 (Demo)(HS9)

5.200.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-XR100...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Canon VIXIA HF R10...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Canon iVIS HF- R21 (Demo)...

5.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-10%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Action Cam Mini HDR-AZ1...

5.300.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-PJ270 (Demo)(PJ270)

5.400.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ220...

5.500.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic HDC-SD40...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HDC-SD5 (Demo)(SD5)

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HDC-TM90/ SD90...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R20 (Fullbox)

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-18%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R40...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-PJ210...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ230...

5.700.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR150...

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony HDR-PJ270...

6.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic HC-V100M...

6.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-SR10...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

JVC GZ-R10 (FullBox) Chống...

6.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R30 (Demo) Có...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF R40...

6.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-SR11...

6.400.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 80GB)

Canon Vixia HF R42...

6.700.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF M50...

6.800.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HX-WA2 (Demo)...

6.700.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-AZ1VR (Fullbox)(AZ1)

6.800.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Canon VIXIA HF M40...

7.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam...

7.400.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic...

7.400.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-XR200...

7.400.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-PJ440...

7.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-CX160...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-SR12 (có Nightshot)...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-XR200V...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Canon VIXIA HF M40...

8.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Panasonic HC-V700...

8.200.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-PJ340...

8.400.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-XR160 (Demo) Bộ...

8.700.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 160GB)

Sony Handycam HDR-PJ380...

8.700.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-CX430V...

9.700.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic HC-W580...

10.000.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.500.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR350V...

10.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Panasonic HC-X900M...

11.000.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-PJ540 (Demo)(PJ540)

11.000.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

SONY HDR-PJ540 (DEMO có...

11.000.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR XR550...

22.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-100%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-PJ670 (Demo)(PJ670)

11.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-PJ430V...

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony HDR-PJ540...

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Sony Handycam HDR-XR500...

13.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Ổ Cứng 120GB)

Sony Handycam HDR-XR550V...

18.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

-20%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR - PJ740...

27.000.000 VNĐ

22.000.000 VNĐ

-23%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Canon XA10 (Demo)

33.000.000 VNĐ

27.000.000 VNĐ

-22%

Hàng Bắc Mỹ

Sony Handycam HDR-PJ790V...

29.000.000 VNĐ

27.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)