• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Panasonic SDR-T55 (Fullbox)

4.800.000 VNĐ

Sony Handycam HDR-XR350V...

10.500.000 VNĐ

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
10.000.000 VNĐ

Canon Vixia HF R300 (Used)

Liên hệ

Sony Handycam HDR-PJ790V...

30.000.000 VNĐ

tặng thẻ 32GB ,DMHình

JVC GZ-MS230 AU (DEMO)

3.200.000 VNĐ

Kodak Pocket ZxD (Demo)

1.500.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-88%

Samsung HMX-W200 (Fullbox)

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Samsung HMX-U20 (Demo)

3.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-76%

Tặng bao máy , DMH

Sony Bloggie MHS-TS20(Demo)

3.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

JVC GC-WP10AU(Demo)

3.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-50%

Tặng bao máy , DMH

Sony DCR HC26 (Secondhand)

2.600.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-30%

Sony Bloggie MHS-PM5K/V...

3.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-50%

Tặng bao máy , dán màn hình

Samsung HMX-U20 (Fullbox)

3.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic NV-GS65...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Tặng bao máy , DMH

JVC MG21 (USed)

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Giá Shock
Giá Shock
1.800.000 VNĐ

Panasonic HM-TA20(Full Box)

3.500.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-46%

Tặng bao máy , DMH

Canon FS300 (m.bạc) ( Demo)

2.700.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-8%

Sony TS22 (Demo)

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 2GB, miếng dán màn hình

Samsung SC-MX20 (Màu đen)...

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng bao máy , DMH

PANASONIC VDR D250(Demo)

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic SDR SW21 màu cam ...

3.200.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-28%

Tặng bao máy , DMH

Sony DRC-HC 32E (Secondhand)

3.300.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-32%

Sony DCR-TRV17(Used)

3.400.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-36%

Sony DCR-DVD405(Used)

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Sony GV-D900 (Used) NSTC Máy...

5.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-100%

SONY DCR-HC54E (Used)

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Sony DCR-HC62E(Used)

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Panasonic SDR-SW20 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

DRIFT X170 (Fullbox)

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

GoPro HD Hero Helmet...

4.800.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-78%

Toshiba Camileo BW10...

4.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-61%

Tặng bao máy , DMH

Panasonic SDR SW21 (Fullbox)

3.800.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-27%

Tặng bao máy , DMH

JVC GZ-MG150 (Used)

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Tặng túi. DMH

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Canon VIXIA HF100 (m.bạc)...

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-7%

Canon FS300 (Fullbox)

4.000.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-25%

Samsung SMX-F50 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Samsung SMX-F30LP (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony Handycam DCR-SX40 (Demo)...

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Sony Bloggie 3D MHS-FS3...

4.800.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 8GB, DMH

Sony DCR-SR40(Full Box) 30GB

4.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-18%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR47 (Demo)

6.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-76%

Tặng thẻ 4GB Sony, DMHình

JVC EVERIO GZ-MS120 (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-32%

Tặng bao máy , DMH

JVC GZ-MS230BU (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-29%

Tặng bao máy , DMH

SONY DCR-SR80E (Demo) 60GB

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

DRIFT X170 HD (Fullbox)

4.200.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-20%

Canon FS400 (Used)

4.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic SDR-S50 (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 8GB , DMH

Sony DCR-SX45 (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR82 (Demo)...

4.500.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-18%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

JVC GZ-HM300 (Demo)

5.500.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 8GB, DMH

JVC Everio GZ-MG630(Demo)

5.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 8GB , DMH

Sony DCR-SX43E (Fullbox)

5.300.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Samsung HMX-Q10 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-15%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

JVC EVERIO GZ-MS120 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

Tặng bao máy , DMH

Canon FS30/FS307 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-50%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony Handycam DCR-SR68 (Demo)

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

SONY Handycam DCR-SR47...

6.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-55%

Tặng thẻ 4GB Sony, DMHình

JVC Everio GZ-HM440 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-31%

Tặng thẻ 16GB , DMH

Panasonic SDR-H85 (Demo)

4.800.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-14%

Samsung HMX-QF30 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-43%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

JVC GZ-R440 (Demo)

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

Sony DCR-SX45 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony HDR CX 100 (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

JVC Everio GZ-HM430 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 8Gb , dán màn hình

Canon FS400 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

JVC GZ-HM300 (Fullbox)

6.000.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 8GB, DMH

Canon FS40 (Demo)

6.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-44%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic SDR H80 60GB màu...

5.200.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-SR7 (Used)

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR100...

5.200.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, DMH

JVC GZ-HD620BU (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-11%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-AS20 (Demo)

5.700.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB

Panasonic SDR-H85(80G)...

5.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-15%

Panasonic SDR-H100 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

JCV GZ-R440 (m.đen)...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

Sony HDR - CX240(Demo)

6.000.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Canon VIXIA HF R200 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam DCR-SR68(Full...

5.800.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

JVC GZ-HD500 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 16GB , DMH

JVC Everio GZ-MG670 (Fullbox)

6.500.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB , DMH

Canon VIXIA HF R10(Demo)

8.500.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-63%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

Sony HDR - CX240 (FullBox)

6.500.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

JVC Everio GZ-EX515 BU...

7.000.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-27%

Tặng thẻ 16GB , DMH

Canon iVIS HF- R21 (Demo)...

7.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-36%

Sony Action Cam Mini HDR-AZ1...

6.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-18%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ200(Demo)

7.500.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-32%

miếng dán màn hình

Canon VIXIA HF R10 (Fullbox)

9.000.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-58%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
55.000.000 VNĐ

Sony HDR-PJ270 (Demo)

7.500.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

-32%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic HDC-SD40 (Demo)

6.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-12%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony Handycam HDR-PJ220...

7.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-29%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

JVC Everio GZ-HM650 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony Handycam HDR-HC1 (Demo)

7.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-17%

Xài băng DV. Tặng thẻ 4GB, DMH

SANYO Xacti VPC-E2 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ nhớ 16Gb, DMH

JVC Everio GZ-EX310 (Fullbox)...

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HDC-SD40 (Fullbox)

7.000.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-13%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Canon VIXIA HF M30 ( Demo)

7.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Panasonic HC-V100M(Demo)

7.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R40 (Demo)

8.500.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ210...

9.000.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-45%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Sony HDR-PJ270 (Fullbox)

8.000.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-SR10 (Demo)

8.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-31%

tặng thẻ 4GB , miếng dán màn hình

Panasonic HDC-HS20 (Demo)

7.900.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HDC-HS9 (Demo)

8.000.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-23%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Canon Vixia HF R20 (Fullbox)

7.900.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

JVC Everio GZ-HM960 (Fullbox)...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 32GB, DMH

Sony Handycam HDR-XR150...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony Handycam HDR-XR100...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R40 (Fullbox)

9.500.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-38%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R30 (Demo) Có...

8.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HC-V100M (Fullbox)

8.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-14%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Panasonic HDC-SD5 (Demo)

9.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Canon Vixia HF R42 (Demo)

8.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Canon Vixia HF M50 (Fullbox)

10.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-43%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

JVC GZ-R10 (FullBox) Chống...

7.800.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-11%

tặng thẻ 32GB, DMH

Panasonic HDC-TM90/ SD90...

12.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-67%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Sony HDR-AZ1VR (Fullbox)

9.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 32GB, DMH

Sony Handycam HDR-PJ230...

8.500.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HX-WA2 (Demo)...

10.000.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

-35%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-CX130 (Fullbox)

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-13%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Panasonic HDC-TM80(Demo)

10.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-33%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Canon Vixia HF R42 (Fullbox)

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR200...

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-13%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-CX360(Demo)

9.900.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-CX160 (Fullbox)

9.300.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-19%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Canon VIXIA HF M40 (Demo)

14.000.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-79%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ440...

10.000.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Panasonic HC-V500M(Demo)

10.500.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

-33%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR200V...

9.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-19%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Canon VIXIA HF M40 (Fullbox)

15.000.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

-70%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-SR11 (Demo)

12.500.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-36%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-30%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ340...

12.500.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-29%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Panasonic HC-V700 (Demo)

15.500.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

-55%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Sony HDR-XR160 (Demo) Bộ...

13.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-29%

Panasonic HC-W580 (Fullbox)

11.050.000 VNĐ

10.950.000 VNĐ

-1%

Sony HDR-SR12 (có Nightshot)...

15.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-36%

Sony Handycam HDR-PJ380...

12.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-9%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-CX430V...

16.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Sony HDR-PJ540 (Demo)

13.200.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

SONY HDR-PJ540 (DEMO có...

11.500.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

-3%

Giá Shock
Giá Shock
11.000.000 VNĐ

Sony HDR-PJ670 (Demo)

14.500.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-26%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony HDR-PJ540 (FullBox)

14.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-17%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-PJ430V...

14.500.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

-7%

tặng thẻ 32GB , miếng dán màn hình

Panasonic HC-X900M (Demo)...

25.000.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

-79%

Tặng thẻ 64GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR500...

22.500.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

-55%

tặng thẻ 4GB produo , miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR XR550...

22.000.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

-38%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Sony Handycam HDR-XR550V...

23.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-28%

Tặng thẻ 16GB,túi , miếng dán màn hình

Sony HDR - PJ740 (Demo)

25.500.000 VNĐ

25.000.000 VNĐ

-2%

Canon Vixia HF G30 (Demo)

35.000.000 VNĐ

32.000.000 VNĐ

-9%

Tặng thẻ 64GB

Giá Shock
Giá Shock
30.000.000 VNĐ