• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Fujifilm J10

1.200.000 VNĐ

Fujifilm Finepix XP20/ XP21/...

1.800.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

-38%

Fujifilm FinePix XP15 (Used)

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Fujifilm FinePix XP10 / XP11...

1.800.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-20%

Fujifilm FinePix XP10 / XP11...

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-19%

Fujifilm FinePix XP50 (Demo)

3.500.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-46%

Fujifilm FinePix XP60 (USED)

3.800.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-58%

Fujfilm FinePix XP70 (used)

3.500.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-30%

Hàng Bắc Mỹ

FUJIFILM FINEPIX XP60 (demo)

4.000.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-38%

Fujfilm FinePix XP70 (Demo)

3.800.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-27%

Fujifilm FinePix XP60...

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

Fujifilm FinePix F770EXR...

5.200.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-63%

Fujifilm FinePix XP150 (Demo)

4.000.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-21%

Fujfilm FinePix XP70...

4.200.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-27%

Fujifilm FinePix XP170 (Demo)

5.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

-53%

Fujifilm XP80 (Fullbox)...

4.500.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-22%

Fujifilm Finepix XP150...

4.500.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-18%

Fujifilm XP125 ( Fullbox)...

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-25%

Fujifilm FinePix XP130...

4.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-7%

Fujifilm FinePix XP120...

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-4%