• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Fujifilm FinePix S3000 (used)

1.000.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-100%

Giá Shock
Giá Shock
450.000 VNĐ

Fujifilm FinePix S1600 /...

2.800.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-87%

Fujifilm FinePix S2000HD...

3.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-67%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S1800 /...

2.800.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-56%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Fujifilm Finepix S1500...

3.500.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-84%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S1600 /...

3.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-58%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

FujiFilm FinePix S2950 /...

3.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-58%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S1700 (Demo)

3.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-58%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S2500HD /...

3.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-58%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S2000HD...

3.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-59%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S1800 /...

3.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-59%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

FujiFilm FinePix S2950 /...

3.200.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-45%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S2500HD /...

3.500.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-52%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

FujiFilm FinePix S3400 /...

3.800.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-58%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

FujiFilm FinePix S3280(demo)

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S4700 (Demo)

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S2980 (Demo)

3.500.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-35%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

FujiFilm FinePix S4300 (Demo)...

4.000.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-48%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S4200 (Demo)

4.000.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-48%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

FujiFilm FinePix S3400 /...

4.500.000 VNĐ

2.950.000 VNĐ

-53%

tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S4700...

4.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S4250 (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

FujiFilm FinePix S4300 (Demo)...

4.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

FujiFilm FinePix S4400...

4.000.000 VNĐ

3.100.000 VNĐ

-29%

Fujifilm FinePix S4200...

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix SL300 (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-52%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S4500...

4.500.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

FujiFilm FinePix S4300...

4.500.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix SL280 (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-47%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix SL280...

5.200.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-33%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix SL300...

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

tặng thẻ 4GB ,DMHình

Fujifilm FinePix S8300 (Demo)

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
3.900.000 VNĐ

Fujifilm FinePix HS10 / HS11...

6.000.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

-46%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Fujifilm S9800(FullBox)

6.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-33%

Tặng thẻ 8GB, bao Zin , DMH

Fujifilm FinePix HS25EXR /...

7.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix HS25EXR /...

7.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix S8200...

8.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-38%

tặng thẻ 8GB , miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix SL1000...

8.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-42%

tặng thẻ 8GB , miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix HS35EXR...

9.000.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 8GB ,miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix SL1000...

9.000.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

-34%

tặng thẻ 8GB ,miếng dán màn hình

Fujifilm FinePix X-S1...

10.000.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

-23%

Fujifilm FinePix X20...

11.500.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-35%

tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình