• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Canon PowerShot S3 IS (Demo)

3.500.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-84%

tặng thẻ 2GB ,DMH

Canon PowerShot G6 (Demo)

4.000.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-74%

Canon PowerShot SX400 IS ...

3.500.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-30%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon PowerShot SX20 IS...

3.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-25%

Giá Shock
Giá Shock
2.200.000 VNĐ

Canon PowerShot S5 IS (Used)

3.100.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-3%

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Canon PowerShot SX400 IS...

4.100.000 VNĐ

3.350.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon PowerShot SX20 IS...

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Giá Shock
Giá Shock
2.600.000 VNĐ

Canon PowerShot SX510 HS...

5.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 16gb , DMH

Canon Powershot S5 IS (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 4GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
3.200.000 VNĐ

Canon PowerShot SX30 IS...

5.100.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-28%

tặng thẻ 4GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
3.300.000 VNĐ

Canon PowerShot SX500 IS...

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-25%

Tặng 8GB, miếng dán màn hình

Canon PowerShot SX520 HS...

5.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-30%

Tặng thẻ 8GB , miếng dán màn hình

Canon PowerShot SX500 IS...

5.500.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-25%

Tặng 8GB, miếng dán màn hình

Canon PowerShot SX510 HS...

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Canon PowerShot SX520 HS...

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 8GB , DMH

Canon PowerShot Pro1 - Mỹ /...

6.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-33%

Giá Shock
Giá Shock
3.000.000 VNĐ

Canon PowerShot D20 - Mỹ /...

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-22%

Tặng bao da, miến dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

Canon PowerShot SX40 HS...

6.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-30%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
4.300.000 VNĐ

Canon PowerShot SX530 HS...

8.800.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-76%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Canon PowerShot SX530 HS...

9.000.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

-67%

tặng thẻ 8GB , DMH

Canon Powershot SX40 HS (Full...

7.000.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-8%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
4.900.000 VNĐ

Canon PowerShot SX50 HS...

8.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 8GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
5.500.000 VNĐ

Canon PowerShot G1 X / G1X...

10.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-33%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Canon PowerShot SX60 HS...

8.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-7%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.500.000 VNĐ

Canon PowerShot SX60 HS...

9.000.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-6%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.500.000 VNĐ

Canon PowerShot G1 X (G1X)...

12.000.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

-12%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Canon PowerShot G1 X (G1X)...

13.500.000 VNĐ

11.400.000 VNĐ

-18%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình