• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Olympus OM-D E-M1 (Body) (DM)

Liên hệ

Panasonic Lumix DMC-GF1 body...

3.500.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-35%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
2.500.000 VNĐ

Fujifilm Finepix XP85 (USED)

4.000.000 VNĐ

3.100.000 VNĐ

-29%

Giá Shock
Giá Shock
3.000.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-3N Body...

5.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-41%

Tặng thẻ 16gb , DMH

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-3 Body (Demo)...

5.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

OLYMPUS PEN E-PL1 (ZUIKO...

7.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-79%

tặng thẻ 8GB ,DMHinh

Giá Shock
Giá Shock
3.900.000 VNĐ

NIKON 1 J1 + LENS 10-30VR...

4.800.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-9%

Tặng thẻ 16GB + giỏ ZIn Nikon + miếng dán màn hình

Panasonic Lumix DMC-GF2K...

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.300.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-G2 (LUMIX...

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-G1K...

7.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-67%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

SAMSUNG NX10 (18-55MM...

7.500.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

-63%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.500.000 VNĐ

OLYMPUS PEN E-PL1 (ZUIKO...

7.900.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-68%

tặng thẻ 8GB ,DMHinh

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF2K...

7.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-56%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.600.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-5 Body(Demo)...

7.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-56%

Tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
4.600.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-5N Body (Demo)...

8.000.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

-63%

tặng thẻ 16GB, DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.800.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-5R Body (Demo)...

9.000.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

-84%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.800.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-G1K...

8.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-60%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.800.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-G2 (LUMIX...

8.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-70%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.900.000 VNĐ

Samsung NX10 (18-55mm...

8.000.000 VNĐ

5.050.000 VNĐ

-58%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.950.000 VNĐ

NIKON 1 J1 (NIKKOR VR 10-30MM...

5.600.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

-10%

Tặng thẻ 16GB + giỏ ZIn Nikon + miếng dán màn hình

NIKON 1 J1 LENS 10-30MM (MÀU...

5.600.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-8%

Tặng thẻ 16GB + giỏ ZIn Nikon + miếng dán màn hình

PANASONIC LUMIX DMC-GF2K...

8.000.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-54%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

OLYMPUS PEN E-PM1 LENS...

7.500.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

-42%

Tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
5.100.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-3N (E 16-50mm...

7.500.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

-42%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.200.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-3N (E 18-55mm...

7.500.000 VNĐ

5.300.000 VNĐ

-42%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.200.000 VNĐ

Pentax Q10 (SMC PENTAX 5-15mm...

9.000.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-64%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.400.000 VNĐ

Nikon 1 S1 (1 Nikkor...

7.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 16GB , Túi Zin, DMH

Giá Shock
Giá Shock
5.200.000 VNĐ

SAMSUNG NX100 (20-50 ED)(...

8.500.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-52%

tặng thẻ 16GB ,DMHinh

Giá Shock
Giá Shock
5.500.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-GF3...

7.500.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-34%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.500.000 VNĐ

OLYMPUS PEN E-PM1 + LENS...

7.900.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
5.600.000 VNĐ

Olympus PEN E-PL2 ( M.ZUIKO...

7.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-29%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.500.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF5 lens...

7.000.000 VNĐ

5.900.000 VNĐ

-19%

tặng thẻ 8GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.800.000 VNĐ

Samsung NX1000 (lens 20-50mm...

8.500.000 VNĐ

5.900.000 VNĐ

-44%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.800.000 VNĐ

Olympus E-P1 lens 14-42mm...

10.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-75%

Tặng thẻ 16GB, DMH

Giá Shock
Giá Shock
5.800.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF3...

8.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.900.000 VNĐ

Nikon 1 V1 (Nikkor VR 10-30mm...

6.900.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-15%

Tặng thẻ 16GB + giỏ Zin + DMH

Giá Shock
Giá Shock
5.700.000 VNĐ

SONY ALPHA NEX-5R (E 18-55MM...

11.800.000 VNĐ

6.100.000 VNĐ

-93%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.000.000 VNĐ

SONY NEX-5N LENS 18-55 (DEMO)...

9.900.000 VNĐ

6.100.000 VNĐ

-62%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.000.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-G10 (...

8.000.000 VNĐ

6.100.000 VNĐ

-31%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.000.000 VNĐ

Nikon 1 S1 (1 Nikkor...

7.900.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-27%

Tặng thẻ 16GB , Túi Zin, DMH

Giá Shock
Giá Shock
5.800.000 VNĐ

Nikon 1 V1 (Nikkor VR 10-30mm...

7.000.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

-13%

Tặng thẻ 16GB + giỏ Zin + DMH

Giá Shock
Giá Shock
5.900.000 VNĐ

SONY ALPHA NEX-5R (18-55MM)...

11.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-83%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.200.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-GF5 LENS...

8.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-35%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.200.000 VNĐ

Olympus PEN E-PL2 ( M.ZUIKO...

7.900.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

-23%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
6.000.000 VNĐ

Nikon 1 V1 (Nikkor VR 10-30mm...

7.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-15%

Tặng thẻ 16GB + giỏ Zin + DMH

Giá Shock
Giá Shock
6.200.000 VNĐ

Nikon 1 S1 (1 Nikkor 10-30mm...

7.900.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB , Túi Zin, DMH

NIKON J2 LENS 10-30 VR (MÀU...

6.900.000 VNĐ

6.700.000 VNĐ

-3%

Tặng thẻ 32GB + giỏ Zin + miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
6.500.000 VNĐ

Nikon 1 J3 (1 Nikkor 10-30mm...

7.800.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-15%

Tặng thẻ 32GB + giỏ Zin + miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
6.500.000 VNĐ

SONY ALPHA NEX-C3 (18-55MM...

10.500.000 VNĐ

7.100.000 VNĐ

-48%

tặng thẻ 16GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.000.000 VNĐ

NIKON J2 LENS 10-30 (MÀU...

7.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-4%

Tặng thẻ 32GB + giỏ Zin + miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
7.000.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-6 Body...

8.900.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-24%

Tặng thẻ 32GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.000.000 VNĐ

Canon EOS M10 (EF-M 15-45mm...

9.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Panasonic Lumix DMC-G3 (G...

9.000.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

-23%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.200.000 VNĐ

OLYMPUS PEN E-P2 (ZUIKO...

9.500.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

-28%

tặng thẻ 32GB, DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.200.000 VNĐ

Pentax Q7 (SMC Pentax 5-15mm...

10.500.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

-42%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
7.300.000 VNĐ

Sony Alpha A5000 (E 16-50mm...

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-20%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.400.000 VNĐ

Sony Alpha A5000 (E 16-50mm...

9.200.000 VNĐ

7.600.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.500.000 VNĐ

Sony Alpha A5000 (E 16-50mm...

10.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-31%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.900.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-6 Body...

10.500.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-31%

Tặng thẻ 32GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.800.000 VNĐ

Olympus PEN E-PL5 (M.Zuiko...

13.000.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-63%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.800.000 VNĐ

Sony NEX-5T (16-50 mm...

10.500.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

-30%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY CAMERA 2 GC200...

9.000.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

-11%

thẻ 8GB , DMH

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF7 (G...

9.000.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
7.900.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF7 (G...

9.000.000 VNĐ

8.100.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
7.900.000 VNĐ

Fujifilm 35mm F1.4 (Demo)...

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

-4%

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

Olympus PEN E-PM2 (M.Zuiko...

13.500.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-59%

Tặng thẻ 32GB, DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

Samsung NX300M ( Lens 18-55mm...

12.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

-44%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.500.000 VNĐ

Samsung Galaxy Camera 2 GC200...

10.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 8GB class 10 Zin

Giá Shock
Giá Shock
8.600.000 VNĐ

Olympus PEN E-PL5 (M.Zuiko...

13.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

-55%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.500.000 VNĐ

Samsung Galaxy Camera 2 GC200...

10.500.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

-19%

Tặng thẻ 8GB class 10 Zin , Túi lowpro Zin

Giá Shock
Giá Shock
8.700.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-7/B Body...

12.500.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

-37%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.900.000 VNĐ

Sony NEX-5T (16-50 mm...

11.200.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-6 (BQ AP2) (E...

11.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-20%

Tặng thẻ 32GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Samsung NX300M (Samsung Lens...

13.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-41%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Sony A5100 (Sony E 16-50mm...

12.800.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-35%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.300.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 Body...

13.800.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

-39%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.700.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 Body...

13.800.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

-39%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.700.000 VNĐ

Sony Alpha A6000 Body (Demo)

12.000.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
9.700.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M5 Body (Demo)

16.000.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

-60%

Tặng thẻ 16GB class 10 LEXAR Zin ( hàng Bắc Mỹ)

Giá Shock
Giá Shock
9.500.000 VNĐ

Sony A5100 (Sony E 16-50mm...

14.200.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

-42%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.800.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-6 (BQ AP2) (E...

12.500.000 VNĐ

10.100.000 VNĐ

-24%

Tặng thẻ 32GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.900.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-7/B Body...

13.500.000 VNĐ

10.100.000 VNĐ

-34%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.900.000 VNĐ

Sony Alpha NEX-5RL/B (BQ AP2)...

14.500.000 VNĐ

10.200.000 VNĐ

-42%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
10.000.000 VNĐ

Canon EOS M100 (EF-M 15-45mm...

12.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-19%

Giá Shock
Giá Shock
10.300.000 VNĐ

Sony Alpha A6000 Body...

12.500.000 VNĐ

10.600.000 VNĐ

-18%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
10.400.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M5 Body...

18.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-64%

Tặng thẻ 16GB class 10 LEXAR Zin ( hàng Bắc Mỹ)

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 (M.ZUIKO...

17.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-48%

Tặng thẻ 32GB, DMH

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Nikon 1 J4 (1 Nikkor 10-30mm...

13.500.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-13%

tặng thẻ 64GB , túi ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
11.500.000 VNĐ

Sony Alpha A6000 (E 16-50mm...

14.500.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-21%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
11.800.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 (M.ZUIKO...

17.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 32GB, DMH

Giá Shock
Giá Shock
11.000.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 II Body...

15.500.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-24%

Tặng thẻ 64GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
11.800.000 VNĐ

Samsung NX30 ( 18-55mm...

16.000.000 VNĐ

12.600.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
12.500.000 VNĐ

Sony Alpha A6000 (E 16-50mm...

14.800.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

-14%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
12.800.000 VNĐ

Fujifilm X-E2 Body (Demo)

20.000.000 VNĐ

13.400.000 VNĐ

-49%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
13.200.000 VNĐ

Fujifilm X-T10 Body...

16.500.000 VNĐ

13.600.000 VNĐ

-21%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
13.500.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M5 (M.ZUIKO...

21.500.000 VNĐ

14.500.000 VNĐ

-48%

tặng thẻ 32GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
14.200.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GX7...

18.500.000 VNĐ

15.700.000 VNĐ

-18%

Tặng thẻ 64GB , túi , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
15.500.000 VNĐ

Olympus OM-D E-M10 Mark II...

19.500.000 VNĐ

15.800.000 VNĐ

-23%

Tặng thẻ 64GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
15.300.000 VNĐ

Fujifilm X-E2 (16-50...

20.500.000 VNĐ

16.200.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
16.000.000 VNĐ

Fujifilm X-T1 Body (Demo)

17.500.000 VNĐ

16.500.000 VNĐ

-6%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
15.500.000 VNĐ

Nikon 1 V3 (Nikkor 10-30mm...

25.000.000 VNĐ

17.500.000 VNĐ

-43%

tặng thẻ 64GB , túi ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
17.300.000 VNĐ

Canon EOS M5 Mirrorless +...

18.500.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-3%

Tặng thẻ 32GB

Olympus OM-D E-M5 Mark II ...

22.000.000 VNĐ

20.500.000 VNĐ

-7%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
19.500.000 VNĐ

Sony Alpha 7 II ( Demo )

23.500.000 VNĐ

23.000.000 VNĐ

-2%

Sony Alpha 7R II (USED CÓ...

39.000.000 VNĐ

38.000.000 VNĐ

-3%