• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Canon AE-1 Body (MF)

1.200.000 VNĐ

Canon EOS-1 (Body only)

2.500.000 VNĐ

Nikon F50 Body (MF)

800.000 VNĐ

Nikon N2000 Body (MF)

1.000.000 VNĐ

Nikon MOTOR DRIVE MD4(for...

1.500.000 VNĐ

Nikon F90 Body (Máy phim)

2.000.000 VNĐ

Nikon FE 4093517 (1), FE...

2.000.000 VNĐ

Nikon F-801s (Body only) 99%

2.200.000 VNĐ

Pentax K1000 Body (MF)

1.500.000 VNĐ

Pentax auto110 + len 24 f2.8...

1.800.000 VNĐ

Hasselblad Film Back A12 -...

3.000.000 VNĐ

Grip Hasselblad for 500...

3.000.000 VNĐ

Zenza Bronica ETR + len 75mm...

18.000.000 VNĐ

Tower 57-A (MF)

1.200.000 VNĐ

Olympus FL-20 (Máy phim)

1.200.000 VNĐ

Nikon FG ( Màu bạc) Body...

1.500.000 VNĐ

Nikon F2 Body (MF)

5.000.000 VNĐ

Agfa Optima Ia ( Made in...

2.800.000 VNĐ

Agfa Optima I (Made In...

3.000.000 VNĐ

ILoca Rapid 45mm F2.8...

2.400.000 VNĐ

Contax Flex Synchro-Compur...

2.800.000 VNĐ

Contax Flex Prontor Reflex...

2.800.000 VNĐ

Lordette Triplet Vario (Lens...

2.000.000 VNĐ

Balda Synchro Compur (45mm...

2.500.000 VNĐ

Balda Baldina B (50mm F2.8...

3.000.000 VNĐ

Balda Baldina (50mm F3.5...

3.000.000 VNĐ

Argus Range Finder (50mm F3.5...

3.000.000 VNĐ

Voigtlander Voigar (1.6.3...

3.000.000 VNĐ

Kodak Autographic JR....

5.000.000 VNĐ

Voigtlander Vito Automatic I,...

2.500.000 VNĐ

Pentax P5 (Body)(pentaxp5)

1.000.000 VNĐ

Pentax Kx (Body)

1.500.000 VNĐ

Canon EF (Lens FD 50mm F1.8) ...

2.500.000 VNĐ

Pentax K2 (body)

1.500.000 VNĐ

K1000 (Lens 50 F2) SMC-M

2.300.000 VNĐ

Pentax MZ50 (body only )

800.000 VNĐ

Nikon F801 (body)

1.200.000 VNĐ

Canon EF (FD 50 F1.8)

2.500.000 VNĐ

Canon A1 (LEns 50 F1.8) FDN

2.200.000 VNĐ

Canon EOS-10s

1.200.000 VNĐ

Canon FT (LEns 50 F1.8) FD-SC

2.200.000 VNĐ

Canon FT (body)

1.200.000 VNĐ

Canon TX (body)

1.400.000 VNĐ

Leidole Wetzlar (Made in...

1.500.000 VNĐ

Vivitar V335 (lens vivitar...

1.600.000 VNĐ

Ricoh XR-2S (Lens 50 F2 )...

1.900.000 VNĐ

Canon EOS 10QD...

1.000.000 VNĐ

Canon EOS Rebel 2000 (Body)

800.000 VNĐ

Canon Rebel G (Body)

800.000 VNĐ

Canon Rebel Ti (body)

800.000 VNĐ

Pentax MZ-M (Body)

900.000 VNĐ

Canon EOS 650 (USed) Body

800.000 VNĐ

Chamonix 045F1

22.000.000 VNĐ

Nikon Nikkor-T* ED 360mm f8 ...

15.000.000 VNĐ

PRAKTICA EE3 LENS PENTACON...

1.800.000 VNĐ

CANON AT-1 BODY (MF)

1.500.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

-36%

Pentax ME Super (body) (ME...

1.500.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-25%

Giá Shock
Giá Shock
1.100.000 VNĐ

Olympus Trip 35 (made in...

1.400.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ

Minox 35 GL (FULLBOX)

2.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-67%

Olympus Pen EF

1.200.000 VNĐ

100%

Regula King KG ( Made in...

1.200.000 VNĐ

100%

Pentax Program Plus Body

2.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
1.600.000 VNĐ

Nikon FG-20 Body Only 98%

2.500.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-39%

Olympus om-1 (body)

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax KM Body (KM) (m.bạc)

2.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-5%

Giá Shock
Giá Shock
1.800.000 VNĐ

Pentax Super Program Body

3.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-75%

Giá Shock
Giá Shock
1.800.000 VNĐ

Nikon FM10 Body

2.200.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-10%

Pentax MX ( body)

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-19%

Giá Shock
Giá Shock
2.000.000 VNĐ

Samsung Kenox GX-1 Lens 50mm...

4.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-60%

Nikon FA Body (Used)...

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

NIKON FM2 BODY (M.BẠC )...

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-4%

Máy ảnh Leica R4s (body)...

6.300.000 VNĐ

5.995.000 VNĐ

-5%

Nikon F4 Body (Demo - 95%)

12.500.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-19%

Nikon F5 Body (Demo) 98%

15.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-20%