• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax 28-80mm F3.5-4.7...

1.200.000 VNĐ

Pentax 50mm F2 SMC A...

1.200.000 VNĐ

Pentax SMC-A 35-70mm F4 MACRO

1.700.000 VNĐ

Takumar 28 F3.5 (gai vặn...

1.200.000 VNĐ

Pentax AF 35-70 F2.8 SMC-M

2.400.000 VNĐ

Ricoh 50mm F1.7 for pentax MF...

1.000.000 VNĐ

Pentax super takumar 135mm...

2.400.000 VNĐ

Pentax 55mm F2 SMC (MF)...

1.050.000 VNĐ

Pentax 200mm F4 SMC (MF)...

1.000.000 VNĐ

Ricoh 50 f1:2

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-25%

Lens SMC Pentax-M 135mm F3.5...

1.800.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-100%

Pentax 50mm F1.7 SMC M...

1.100.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-10%

Pentax 50mm F1.7 SMC A...

1.400.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-40%

Takumar-A 28-80mm F3.5-4.5...

1.800.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-80%

Ricoh 35-70 F3.5-4.8 MACRO...

1.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-50%

Pentax Takumar - A 28mm F2.8...

2.000.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

-82%

Takumar 55 F1:1.8 SMC (Gai...

1.500.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-25%

M42

Pentax-M 35-70 F2.8-3.5...

4.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-233%

Pentax 35-105mm (F 4 - 5.6)...

1.600.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-14%

Pentax-M 40-80mm F2.8-4...

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Pentax 70-210 - F4 (SMC-A)...

2.200.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-38%

Pentax 35-105mm F3.5 SMC-A...

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-19%

Giá Shock
Giá Shock
2.000.000 VNĐ

Pentax 50mm F1.4 SMC-M...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Pentax-M SMC 40mm F2.8...

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%