• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Carl Zeiss Sonnar 4/150T* +...

12.500.000 VNĐ

Carl Zeiss Distagon 4/40T* +...

38.000.000 VNĐ

Canon FD 50mm f1.8 (FDN...

600.000 VNĐ

MINOLTA TELE CELTIC 200 mm F4...

800.000 VNĐ

Sigma 100-200mm F4.5(for...

800.000 VNĐ

Nikon 50mm F1.8 Series E...

1.300.000 VNĐ

Minolta 75-200mm F4.5 MD...

800.000 VNĐ

Canon 28mm F2.8 FD-N (28f2.8)

1.000.000 VNĐ

Canon 28-55mm F3.5-4.5 FDN

700.000 VNĐ

Pentax 50mm F1.7 SMC M...

700.000 VNĐ

Pentax SMC AF - F 35-105mm...

1.000.000 VNĐ

Pentax SMC M 28mm F2.8...

1.000.000 VNĐ

Pentax 70-210 - F4 (SMC-A)...

1.000.000 VNĐ

Mamiya - Sekor 360mm F6.3 for...

3.700.000 VNĐ

Olympus OM 50mm F3.5 Macro...

1.800.000 VNĐ

Nikon 35-105mm F3.5-4.5 AIS...

1.300.000 VNĐ

Nikon 28-85mm f3.5-4.5 AIS...

2.000.000 VNĐ

Micro Nikon MF 55mm F2.8 AIS...

4.500.000 VNĐ

Nikon 135mm F3.5 AI (MF)...

2.200.000 VNĐ

Nikon 43-86mm F3.5 AI...

700.000 VNĐ