• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Carl Zeiss Sonnar 4/150T* +...

12.500.000 VNĐ

Carl Zeiss Distagon 4/40T* +...

38.000.000 VNĐ

Canon FD 50mm f1.8 (FDN...

700.000 VNĐ

MINOLTA TELE CELTIC 200 mm F4...

800.000 VNĐ

Sigma 100-200mm F4.5(for...

1.000.000 VNĐ

Rokinon 75-200mm F4 Macro

1.000.000 VNĐ

Nikon 50mm F1.8 Series E...

1.500.000 VNĐ

Minolta 75-200mm F4.5 MD...

1.200.000 VNĐ

Canon 28mm F2.8 FD-N (28f2.8)

1.200.000 VNĐ

Canon 28-55mm F3.5-4.5 FDN

900.000 VNĐ

Pentax 50mm F1.7 SMC M...

1.000.000 VNĐ

Olympus 75-150mm F4 (75-150)

700.000 VNĐ

Pentax 50mm F1.7 SMC A...

1.100.000 VNĐ

Pentax SMC AF - F 35-105mm...

1.000.000 VNĐ

Pentax SMC M 28mm F2.8...

1.000.000 VNĐ

Pentax 70-210 - F4 (SMC-A)...

1.200.000 VNĐ

Nikon 70-210 mm F4 Series E...

1.600.000 VNĐ

Mamiya - Sekor 360mm F6.3 for...

4.000.000 VNĐ

Pentax 28-80mm F3.5-4.7...

1.000.000 VNĐ

Pentax SMC-M 55mm f1.8...

900.000 VNĐ