• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Carl Zeiss Sonnar 4/150T* +...

12.500.000 VNĐ

Carl Zeiss Distagon 4/40T* +...

38.000.000 VNĐ

Canon FD 50mm f1.8 (FDN...

700.000 VNĐ

MINOLTA TELE CELTIC 200 mm F4...

1.000.000 VNĐ

Sigma 100-200mm F4.5(for...

1.000.000 VNĐ

Rokinon 75-200mm F4 Macro

1.000.000 VNĐ

Minolta 75-200mm F4.5 MD

1.000.000 VNĐ

Canon 28-55mm F3.5-4.5 FDN

1.200.000 VNĐ

Mamiya - Sekor 360mm F6.3 for...

4.000.000 VNĐ

Pentax 28-80mm F3.5-4.7...

1.200.000 VNĐ

Formula 80-205mm F4.5 (Used)...

1.200.000 VNĐ

Nikon 28-85mm f3.5-4.5 AIS...

2.400.000 VNĐ

Hàng Bắc Mỹ

Pentax 50mm F2 SMC A...

1.200.000 VNĐ

Canon FD 28mm F3.5 FD SC...

1.800.000 VNĐ

Nikon Telephoto 135mm F3.5 ...

2.500.000 VNĐ

Soligor 35-70 F2.5-3.5 MC...

1.200.000 VNĐ

Kino 28mm F2.8 MC (for...

1.000.000 VNĐ

Pentax SMC-A 35-70mm F4 MACRO

1.700.000 VNĐ

Nikon 80-200 F4 AI

2.500.000 VNĐ

Takumar 28 F3.5 (gai vặn...

1.200.000 VNĐ

Pentax AF 35-70 F2.8 SMC-M

2.400.000 VNĐ

Kitstar MC 35-70 F3.5-4.5(for...

1.200.000 VNĐ

Tokina 28-70mm f3.5-4.5 (for...

1.400.000 VNĐ

Canon T70

800.000 VNĐ

Ricoh 50mm F1.7 for pentax MF...

1.000.000 VNĐ

Olympus OM-Q Zuiko 35mm F2.8...

2.200.000 VNĐ

Olympus OM-Q Zuiko 50mm F1.4...

2.200.000 VNĐ

Pentax super takumar 135mm...

2.400.000 VNĐ

Lens Canon 50mm F1.8 SC FD...

700.000 VNĐ

Canon FD 35mm F3.5 SC (Used) ...

1.500.000 VNĐ

Canon FD 70-150mm F4 (Used)

1.500.000 VNĐ

Nikon MF 28mm F3.5 AIS ...

3.200.000 VNĐ

Nikon MF 28mm F2.8 AI...

3.800.000 VNĐ

Quantaray 28 f2.8 MF (for...

1.200.000 VNĐ

Promaster Spectrum 28-70...

1.200.000 VNĐ

Lieca Leitz Wetzlar Marcro...

9.900.000 VNĐ

Lens Voigtlander 35 f3.4...

3.800.000 VNĐ

Lens Voigtlander dynarex 100...

2.800.000 VNĐ

Revuenon 50mm f1.7 (For...

800.000 VNĐ

Voigtlander Linhof...

18.000.000 VNĐ

Rodenstock Sironar-N 210mm...

6.000.000 VNĐ

Rodenstock Grandagon-N 65mm...

35.000.000 VNĐ

NIKKOR T ED 500mm F11 REAR ...

12.000.000 VNĐ

Nikkor-Q.C 135mm F3.5...

3.000.000 VNĐ

Lens Olympus ZUIKO DIGITAL ED...

7.800.000 VNĐ

Pentax 55mm F2 SMC (MF)...

1.050.000 VNĐ

IMAGE 35-70MM F3.5-4.8 MC...

1.000.000 VNĐ

Made In Japan. FOR CANON FD MOUNT

MAGNICON 35-70MM F3.5-4.8...

900.000 VNĐ

FOR PENTAX

Pentax 200mm F4 SMC (MF)...

1.000.000 VNĐ

Vivitar 35-105mm F3.2-4 MC...

1.350.000 VNĐ

35-105mm F3.2-4

Minolta MD Tele Rokkor-X...

1.200.000 VNĐ

Petacon 50mm f1.8 Multi...

1.000.000 VNĐ

Lens Riconar 55mm F2.2 (USED)...

800.000 VNĐ

Lens Canon FD 35mm F2

5.000.000 VNĐ

Tamron SP DI AF 90mm f2.8...

Liên hệ

Tamron SP DI AF 90mm f2.8...

Liên hệ

Nikon 35mm f2.5 Series E...

2.200.000 VNĐ

Hàng Bắc Mỹ

Takumar 28mm f3.5 (gai vặn...

1.200.000 VNĐ

Yashica ML 200mm F4 C

600.000 VNĐ

Kitstar Multicoated 135mm...

600.000 VNĐ

Vivitar 28-90 series 1...

1.200.000 VNĐ

Vivitar 35mm F2.8 (for nikon)

700.000 VNĐ

Vivitar 28mm f2.8 (for nikon)

700.000 VNĐ

Tokina 80-200mm f4 RMC (For...

800.000 VNĐ

Tokina 80-200mm F4.5 RMC (for...

600.000 VNĐ

Vivitar series 1 35-85mm F2.8...

1.600.000 VNĐ

RKN MC Auto 35-70mm F3.5-4.5...

500.000 VNĐ

Vivitar 28-50mm F3.5-4.5 (for...

600.000 VNĐ

Vivitar 75-205mm f3.8 (for...

500.000 VNĐ

Chinon Auto 50mm f1.9 (For...

500.000 VNĐ

Mitakon Wide MC 28mm f2.8...

400.000 VNĐ

OSAWA 28-80mm F3.5-4.5 MC...

450.000 VNĐ

Kitstar Multicoated 135mm...

500.000 VNĐ

Canon 35-80mm F4-5.6 (Canon...

550.000 VNĐ

Minolta AF Maxxum 100-200mm...

600.000 VNĐ

SOLIGOR MP AUTO TELE...

450.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-50%

Giá Shock
Giá Shock
180.000 VNĐ

Vivitar MC Tele Converter...

450.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-50%

Vivitar Mc Tele Converter...

450.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-50%

Giá Shock
Giá Shock
180.000 VNĐ

Image MC 28mm F2.8 (For...

800.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-60%

Canon EF 35–80mm F4-5.6

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Hàng Bắc Mỹ

Canon 35-80mm f/4-5.6

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Hàng Bắc Mỹ

Canon EF 35 - 80mm F4 - 5.6...

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Hàng Bắc Mỹ

Image 28mm F2.8 (for Pentax...

700.000 VNĐ

600.000 VNĐ

-17%

Lens Canon EF 28-90mm F4-5.6...

900.000 VNĐ

600.000 VNĐ

-50%

(chỉ dùng được AF , MF không dùng được )

Canon 35-80mm F4-5.6 USM...

800.000 VNĐ

600.000 VNĐ

-33%

Hàng Bắc Mỹ

Sigma Mini-Wide 28mm f/2.8-...

1.000.000 VNĐ

700.000 VNĐ

-43%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax-M 50mm F2 (used)(50f2)

900.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-13%

Ricoh 50 f1:2

1.000.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-25%

Focal MC 28mm F2.8 (For M42)...

1.100.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-38%

Soligor 70-150mm F3.8 MC

1.000.000 VNĐ

850.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
700.000 VNĐ

Lens SMC Pentax-M 135mm F3.5...

1.800.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-100%

Sigma 35-70mm F3.5-4.5 (For...

1.500.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-67%

Sigma 70-210mm F4.5-5.6 For...

1.200.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-20%

Giá Shock
Giá Shock
800.000 VNĐ

Pentax 50mm F1.7 SMC M...

1.100.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-10%

Pentax 50mm F1.7 SMC A...

1.400.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-40%

Sigma XQ 39-80 F3.5 (for...

1.200.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-20%

Giá Shock
Giá Shock
800.000 VNĐ

Vivitar 28-50mm F3.5 4.5 (For...

1.200.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-20%

Takumar-A 28-80mm F3.5-4.5...

1.800.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-80%

Ricoh 35-70 F3.5-4.8 MACRO...

1.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-50%

Tamron 28-70mm f/3.5-4.5 (MF)...

1.200.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-20%

FOR PENTAX

Giá Shock
Giá Shock
900.000 VNĐ

Tamron 80-210 F3.8 - 4 (Used)

1.500.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

-36%

Giá Shock
Giá Shock
1.000.000 VNĐ

Tamron 28-50mm F3.5-4.5 CF...

1.200.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

-9%

Giá Shock
Giá Shock
1.000.000 VNĐ

Pentax Takumar - A 28mm F2.8...

2.000.000 VNĐ

1.100.000 VNĐ

-82%

Olympus 75-150mm F4

1.500.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-25%

Nikon 43-86mm F3.5 AI (MF)

2.500.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-108%

Takumar 55 F1:1.8 SMC (Gai...

1.500.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-25%

M42

Pentax-M 35-70 F2.8-3.5...

4.000.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-233%

Tamron 28-70mm F/3.5-4.5 (For...

1.500.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

-15%

Giá Shock
Giá Shock
1.200.000 VNĐ

Nikon NIKKOR-H Auto 28mm...

1.600.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

-23%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
1.250.000 VNĐ

Pentax 35-105mm (F 4 - 5.6)...

1.600.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-14%

Pentax-M 40-80mm F2.8-4...

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Canon FD 35-70mm F4 (Used) MF

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

EFNON 28-200MM F/3.8-5.6...

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Tokina 28-70mm f3.5-4.5...

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Nikon-H 28mm f3.5 MF ( Used) ...

2.000.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-33%

Pentax 70-210 - F4 (SMC-A)...

2.200.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-38%

Nikon 50mm 1:2 MF (50f2)

2.000.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-25%

Nikon 50mm F1.8 Series E...

2.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-18%

Tamron 35-70mm F3.5 CF Macro...

2.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
1.600.000 VNĐ

Tamron 28-200 f3.8-5.6 for...

2.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ( for Canon)

Nikon 35-105mm F3.5-4.5 AIS...

3.000.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-58%

Tặng Filter

Canon FD 100mm-300mm F 5.6 MF...

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Giá Shock
Giá Shock
1.500.000 VNĐ

Nikon nikkor 28mm F2.8 Series...

2.700.000 VNĐ

2.050.000 VNĐ

-32%

Pentax 35-105mm F3.5 SMC-A...

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-19%

Giá Shock
Giá Shock
2.000.000 VNĐ

Canon 24mm f2.8 FD SC Vòng...

3.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-59%

Pentax 50mm F1.4 SMC-M...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Canon FD Zoom 28-85mm F4...

2.600.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-8%

Giá Shock
Giá Shock
2.200.000 VNĐ

Canon 35-105mm F3.5 Macro FDN...

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

Giá Shock
Giá Shock
2.200.000 VNĐ

Pentax-M SMC 40mm F2.8...

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

Nikon MF 100mm F2.8 Series E...

3.400.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-26%

Lens Nikon NIKKOR 50mm f/1.4...

3.200.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-14%

MC ZENITAR M2.8/16 (16mm...

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Nikon 135mm F3.5 AIS (MF)...

3.700.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-16%

Nikon MF 135mm F2.8 AI...

3.700.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-6%

Nikon Nikkor-Q.C Auto 135mm...

4.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-29%

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Nikon 55mm F3.5 Ai Macro

4.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-29%

Giá Shock
Giá Shock
3.000.000 VNĐ

Tamron SP DI AF 90mm f2.8...

6.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-3%

Hàng Bắc Mỹ(For Nikon)

Carl Zeiss Sonnar 90mm F2.8...

7.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ