• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax-F SMC AF 28-80mm...

2.000.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

-48%

Pentax SMC Pentax-F 35-70mm...

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Pentax Smc PENTAX-DA 18-55mm...

1.900.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-27%

Pentax FA J Zoom 28-80mm...

2.000.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-25%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
1.350.000 VNĐ

Pentax-FA 28-70mm F4 AL AF-FA...

2.500.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-56%

Lens SMC Pentax-FA 70-200mm...

2.200.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-22%

SMC Pentax-F 80-200mm...

2.500.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-39%

Lens SMC Pentax-FA 70-200mm...

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Pentax-FA 28-70mm F4 AL SMC...

3.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-75%

Tặng Filter

Pentax Smc PENTAX-DA 18-55mm...

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Pentax DA 18-55mm F3.5-5.6 AL...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Tặng Filter

Pentax 70-210mm (4-5.6) AF-F...

3.000.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-30%

Pentax Smc PENTAX-DA 18-55mm...

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

Tặng Filter

Pentax 100-300 F4.5-5.6...

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

Pentax-FA SMC 80-320mm...

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

Tặng Filter

Pentax smc PENTAX-DA 50-200mm...

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Tặng Filter

Pentax smc PENTAX-FA J...

3.500.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-35%

Tặng Filter

Pentax smc PENTAX-DA 50-200mm...

4.000.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-33%

Tặng Filter

Pentax SMC-A 50mm F1.4 (MF)...

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Pentax 28-200mm F3.8-5.6 AL...

4.500.000 VNĐ

3.300.000 VNĐ

-36%

Tặng Filter

Pentax smc PENTAX DA 50-200mm...

5.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-43%

Tặng Filter

PENTAX DA 50-200 mm F4-5.6 ED...

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

Tặng Filter

Pentax SMC PENTAX-DA 16-45mm...

5.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-22%

Tặng Filter

Pentax DA 55-300MM F4-5.8 ED...

5.500.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

-20%

Tặng Filter

Pentax SMC PENTAX-DA 16-45mm...

6.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-30%

Tặng Filter

Rokinon 85mm F1.4 (for pentax...

6.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-30%

Pentax FA 50mm F1.4 (Demo)...

7.800.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-20%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
6.300.000 VNĐ

Pentax Smc PENTAX-DA 70mm...

8.500.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-31%

Tặng Filter

Lens Pentax FA 50mm F1.4...

8.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-16%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
6.700.000 VNĐ

Pentax 100mm F2.8 D-FA...

8.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-14%

Tặng Filter

Pentax Smc PENTAX-DA 70mm...

9.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-20%

Tặng Filter

PENTAX 18-135 (f3.5-5.6) ED...

8.500.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-10%

Tặng filter

Pentax Smc PENTAX-DA FISHEYE...

13.000.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-37%

Lens HD Pentax DA 35mm F2.8...

12.000.000 VNĐ

10.500.000 VNĐ

-14%

Tặng Filter

Pentax Smc PENTAX-DA 12-24mm...

18.700.000 VNĐ

13.800.000 VNĐ

-36%

Tặng Filter

Pentax SMC DA 55mm F1.4 SDM...

17.500.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

-17%

Tặng Filter