• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Metz 48 AF-1 (Fullbox)...

3.200.000 VNĐ

Nikon SB80DX (USED)

2.500.000 VNĐ

Nikon MB-D12 (Zin)

4.000.000 VNĐ

D810, D810A, D800 và D800E

Pentax AF 200S(Used)

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Giá Shock
Giá Shock
400.000 VNĐ

Minolta 280PX(Used)

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Minolta 2000xi (Used) For...

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Toshiba QCC-300DC (used)...

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Nikon SB-10 (Used) (sb10)

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Canon Speedlite 199A(Used)

800.000 VNĐ

600.000 VNĐ

-33%

Pentax AF240FT(used)

749.000 VNĐ

650.000 VNĐ

-15%

Giá Shock
Giá Shock
550.000 VNĐ

Sony HVL-HL1(Fullbox) (for MQ...

1.100.000 VNĐ

700.000 VNĐ

-57%

Vivitar MacroFlash 5000...

1.000.000 VNĐ

750.000 VNĐ

-33%

Digipower DP-F20C (Fullbox)...

1.450.000 VNĐ

750.000 VNĐ

-93%

Rocketfish RF-VIDLED1...

1.500.000 VNĐ

800.000 VNĐ

-88%

Minolta Maxxum 3200i (Used)...

1.100.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-22%

Đèn Flash Altura

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
800.000 VNĐ

Nikon SB-23 Speedlight...

1.200.000 VNĐ

950.000 VNĐ

-26%

Sony HVL-FDH3

1.500.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-50%

Samsung SEF8A ( for Samsung...

1.400.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-40%

Canon 90EX Flash (For Canon...

1.400.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

-40%

Panasonic DMW-FL28 (Used) For...

1.400.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-17%

Minolta program...

1.800.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-50%

Nikon SB-22 (USed) (SB22)

1.600.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

-33%

Pentax AF 200FG Flash...

2.250.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

-67%

Giá Shock
Giá Shock
1.250.000 VNĐ

Nikon SB20 (Secondhand)

1.800.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-29%

Nikon SB-22 (Demo) (sb22)

2.000.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-43%

Konica Minolta Maxium 5200i...

2.500.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-79%

Sony Anpha

Sunpak PF30X ( for Canon...

2.100.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-50%

Automatic electronic flash...

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Giá Shock
Giá Shock
1.400.000 VNĐ

Sony HVL-HIRL (Fullbox)

2.150.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-43%

Canon Speedlite 430EZ (Used...

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Giá Shock
Giá Shock
1.400.000 VNĐ

Sony FA-HS1AM (Demo)

1.800.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-20%

Fuji EF-X8 (Demo) (EFX8)

2.000.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-33%

Metz 28AF-4N For Nikon...

2.000.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-25%

Nikon SB-16 (Demo) (For...

2.500.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

-56%

Canon 420EZ(Used)

2.200.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-29%

Giá Shock
Giá Shock
1.600.000 VNĐ

Nikon SB-24 (Used) (SB24)

2.200.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-29%

Nikon SB-24 (Demo) (SB24)

2.400.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-26%

Nikon SB27 (Demo)

2.100.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
1.700.000 VNĐ

Canon 420EZ(Demo)

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Giá Shock
Giá Shock
1.900.000 VNĐ

Metz 28AF-4N (Box) For...

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Samsung GN15 (SEF-15A)(Demo)(...

2.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-25%

Samsung GN20 (Demo)

2.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-19%

For samsung NX series

Sony HVL-F20AM (Demo)

2.650.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-26%

Samsung SEF 20A (Demo) For...

2.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-14%

Nikon SB-400 Speedlight Unit...

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

minolta program 5400xi (For...

2.800.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-27%

for sony anpha

Giá Shock
Giá Shock
2.000.000 VNĐ

Sigma EF-500 DG SUPER (Demo)...

3.500.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-59%

For Sony Alpha

Sony HVL-F20S (Demo) (For...

2.850.000 VNĐ

2.250.000 VNĐ

-27%

Canon Speedlite 380EX(Demo)

3.000.000 VNĐ

2.300.000 VNĐ

-30%

Nikon SB-N5 (Demo)(sbn5)

2.800.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-17%

Canon Speedlite 270EX (Demo)

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

Samsung GN20 (Fullbox)

3.000.000 VNĐ

2.400.000 VNĐ

-25%

For samsung NX series

Nikon SB-25(Demo) Hàng Bắc...

2.800.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-12%

Samsung SEF 20A (Fullbox) For...

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

Canon Speedlite 270EX...

3.100.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-24%

Metz 28 AF-4N For Nikon...

3.000.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-20%

Giá Shock
Giá Shock
2.000.000 VNĐ

Sigma EF-530 DG SUPER Nikon...

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

For Nikon

Samsung GN15 (SEF-15A)...

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

Sigma EF-530 For Canon (Demo)...

3.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-40%

For Canon

Sony HVL-F20AM (Fullbox)

3.150.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-26%

Canon Speedlite 220EX (Demo)

3.300.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-32%

Giá Shock
Giá Shock
2.400.000 VNĐ

Metz 54MZ-3 For Nikon...

5.800.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-123%

For Nikon

Metz 54MZ-3 For Canon...

5.800.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-123%

For Canon

Metz 54MZ-3 For Sony...

5.800.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-123%

For Sony Alpha

Nikon Speedlight SB-28 (Demo)...

3.000.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-11%

Canon Speedlite 420EX (Demo)

4.000.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

-48%

Giá Shock
Giá Shock
2.500.000 VNĐ

Olympus FL-36 (Demo)(Fl36)

3.800.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-36%

For SP series , c7070, e1 , e300 & e500

Metz 48 AF-1 (Demo) (For Sony...

4.000.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-43%

Nikon SB-N5 (Fullbox ) (sbn5)

3.500.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-21%

Canon Speedlight 430EX (Used)

4.000.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-38%

Canon Speedlite 270EX II...

3.500.000 VNĐ

2.900.000 VNĐ

-21%

Canon Speedlite 420EX...

4.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-50%

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Nikon SB-26 AF Speedlight...

4.000.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-33%

Nikon SB80DX (sb80) (Demo)

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Sony HVL-F36AM (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.100.000 VNĐ

-45%

Giá Shock
Giá Shock
3.000.000 VNĐ

Metz 44 AF-4N TTL for Nikon...

4.500.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

-41%

Metz 44 AF-4N TTL for Nikon digital tương đương SB900

Canon Speedlight 430EX (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-32%

Nikon SB-600 Speedlight...

4.500.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

-25%

Giá Shock
Giá Shock
3.500.000 VNĐ

Canon Speedlight 580EX (Demo)

6.000.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-54%

Canon Speedlight 550EX (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-28%

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

Canon Speedlite 320EX...

4.700.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

Canon BG-E11 For Canon 5D...

7.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-75%

Canon 5D Mark III Zin

Giá Shock
Giá Shock
3.800.000 VNĐ

Pentax AF 360FGZ Flash(Demo)

5.500.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

-34%

Nikon SB-600 Speedlight...

5.000.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-19%

Giá Shock
Giá Shock
4.000.000 VNĐ

Canon Speedlite 430EX II...

5.200.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-24%

Olympus FS-FL36R (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-11%

Pentax AF 360FGZ Flash...

6.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-25%

Sony HVL F32M (Demo)

6.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-30%

Nikon SB-800 AF Speedlight...

6.000.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
4.900.000 VNĐ

Nikon Speedlight SB-700...

6.000.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-15%

Canon Speedlite 430EX III-RT...

6.500.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-25%

Canon Speedlite 430EX III-RT...

7.300.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-30%

Nikon Speedlight SB-700...

6.500.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

-12%

CANON SPEEDLITE 580EX II...

8.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-35%

Nikon SB-900 AF Speedlight...

8.000.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-23%

Hàng Bắc Mỹ.

Canon Speedlite 580EX II...

9.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

-30%

Nikon SB-900 AF Speedlight...

8.400.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-20%

Hàng Bắc Mỹ.

Sony HVL-F43M (Demo) (For...

8.200.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-17%

Sony Anpha 6000

Giá Shock
Giá Shock
6.800.000 VNĐ

Sony HVL-F58AM (fullbox)

8.900.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

-20%

Giá Shock
Giá Shock
7.200.000 VNĐ

Nikon SB-900 AF Speedlight...

8.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ.

Sony HVL-F43M (Fullbox)

8.500.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-13%

Sony Anpha 6000

Giá Shock
Giá Shock
7.300.000 VNĐ

Canon Speedlite 600EX-RT...

9.000.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-6%

Metz mecablitz 58AF-2 (For...

10.500.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-24%

Made in Germany. FOR NIKON

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

Nikon Speedlight SB-910...

9.000.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

-2%

Giá Shock
Giá Shock
8.500.000 VNĐ