• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Canon XH-A1 (Demo)(Xài băng...

12.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF G20 ( DeMo...

19.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF G30...

30.000.000 VNĐ

28.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Quay Card SD)

Canon XF305 (Demo) (XF305)

75.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

-36%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card CF)