• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Sony DSR - PD100A (Used...

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Sony HVR-A1U (Demo) 97% Xài...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Panasonic HDC-HS250K...

10.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-43%

Tặng thẻ 16GB

Sony HDR-FX1 (Hệ NSTC)...

8.000.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Sony HVR-HD1000P (Demo BH...

10.000.000 VNĐ

9.500.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Canon XH-A1 (Demo)(Xài băng...

12.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-9%

Hàng Bắc Mỹ

Sony HDR-FX1E 99% Hệ PAL...

12.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Sony HDR-FX7 (Demo)(FX7)

12.500.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Sony HVR-V1U (Demo ) 98% (...

14.500.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Sony HVR-V1E (Demo) HỆ...

16.000.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Băng DV)

Panasonic AG-HMC40...

22.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-22%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Canon Vixia HF G20 ( DeMo...

19.000.000 VNĐ

18.000.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ

Canon Vixia HF G30...

30.000.000 VNĐ

28.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Quay Card SD)

Panasonic HC-X1000...

42.000.000 VNĐ

35.000.000 VNĐ

-20%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card SD)

Canon XF305 (Demo) (XF305)

75.000.000 VNĐ

55.000.000 VNĐ

-36%

Hàng Bắc Mỹ (Xài Card CF)