• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Samsung HMX-W200 (Fullbox)

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Samsung HMX-U20 (Demo)

3.000.000 VNĐ

1.700.000 VNĐ

-76%

Tặng bao máy , DMH

Samsung HMX-U20 (Fullbox)

3.500.000 VNĐ

2.100.000 VNĐ

-67%

Tặng bao máy , DMH

Samsung SC-MX20 (Màu đen)...

4.500.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-80%

Tặng bao máy , DMH

Samsung HMX-Q10 (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.900.000 VNĐ

-15%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Samsung HMX-QF30 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-43%

tặng thẻ 8GB ,DMHình