• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

JVC GZ-MS230 AU (DEMO)

3.200.000 VNĐ

JVC GC-WP10AU(Demo)

3.000.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-50%

Tặng bao máy , DMH

JVC MG21 (USed)

3.000.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

-36%

Giá Shock
Giá Shock
1.800.000 VNĐ

JVC GZ-MG150 (Used)

3.500.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-17%

Tặng túi. DMH

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

JVC EVERIO GZ-MS120 (Demo)

4.500.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-32%

Tặng bao máy , DMH

JVC GZ-MS230BU (Fullbox)

4.500.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-29%

Tặng bao máy , DMH

JVC GZ-HM300 (Demo)

5.500.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-45%

Tặng thẻ 8GB, DMH

JVC Everio GZ-MG630(Demo)

5.000.000 VNĐ

3.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 8GB , DMH

JVC EVERIO GZ-MS120 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-38%

Tặng bao máy , DMH

JVC Everio GZ-HM440 (Fullbox)

5.500.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-31%

Tặng thẻ 16GB , DMH

JVC GZ-R440 (Demo)

4.400.000 VNĐ

4.200.000 VNĐ

-5%

JVC Everio GZ-HM430 (Demo)

6.000.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

-40%

Tặng thẻ 8Gb , dán màn hình

JVC GZ-HM300 (Fullbox)

6.000.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 8GB, DMH

JVC GZ-HD620BU (Demo)

5.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-11%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

JCV GZ-R440 (m.đen)...

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-4%

JVC GZ-HD500 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-50%

Tặng thẻ 16GB , DMH

JVC Everio GZ-MG670 (Fullbox)

6.500.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB , DMH

JVC Everio GZ-EX515 BU...

7.000.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-27%

Tặng thẻ 16GB , DMH

JVC Everio GZ-HM650 (Fullbox)

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, DMH

JVC Everio GZ-EX310 (Fullbox)...

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB, DMH

JVC Everio GZ-HM960 (Fullbox)...

9.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-32%

Tặng thẻ 32GB, DMH

JVC GZ-R10 (FullBox) Chống...

7.800.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-11%

tặng thẻ 32GB, DMH