• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax M20 (used)

900.000 VNĐ

Hàng Bắc Mỹ

Pentax Optio E40 (used)

1.000.000 VNĐ

Hàng Bắc Mỹ

Pentax Optio P80(fullbox)

2.500.000 VNĐ

1.300.000 VNĐ

-92%

Pentax Optio LS465 (Fullbox)...

3.000.000 VNĐ

1.800.000 VNĐ

-67%

Pentax Optio VS20 (Fullbox)

5.200.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-108%

Tặng thẻ 4GB , miếng dán màn hình

Pentax Optio W90 (used)

3.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-25%

Tặng bao máy , DMH

Ricoh WG-30 (DEMO) (WG30)

7.500.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

-34%

Ricoh WG-30 (Fullbox) (wg30)

8.000.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 8GB ,DMHình