• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Panasonic Lumix DMC-FZ35 /...

6.000.000 VNĐ

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic Lumix DMC-FZ3...

1.000.000 VNĐ

900.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
800.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-FZ7...

2.200.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-47%

Tặng thẻ 2GB, DMH

Panasonic Lumix DMC-FZ28...

3.800.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-36%

tặng thẻ 4GB , DMHình

Panasonic Lumix DMC-FZ35 /...

6.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-44%

tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-FZ30...

5.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-11%

Giá Shock
Giá Shock
4.200.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-LZ40...

6.000.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

-18%

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-FZ100...

7.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-7%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
6.900.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-FZ100...

7.600.000 VNĐ

7.100.000 VNĐ

-7%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
7.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC - FZ200...

9.500.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

-6%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Panasonic Lumix DMC-FZ300...

14.000.000 VNĐ

11.200.000 VNĐ

-25%

Tặng thẻ 16GB,DMH

Giá Shock
Giá Shock
11.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-FZ300...

15.000.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
11.800.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC - FZ1000...

16.500.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

-10%

Tặng thẻ 16GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
14.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC - FZ1000...

18.300.000 VNĐ

15.400.000 VNĐ

-19%

Tặng thẻ 32GB, miếng dán màn hình