• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Panasonic Lumix DMC-GF1 body...

3.500.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

-35%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
2.500.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF2K...

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.300.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-G1K...

7.500.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-67%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-GF2K...

7.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-56%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.600.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-G2 (LUMIX...

7.000.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

-43%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

PANASONIC LUMIX DMC-G1K...

8.000.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-60%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
4.800.000 VNĐ

PANASONIC LUMIX DMC-GF2K...

8.000.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

-54%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

Panasonic Lumix DMC-G2 (LUMIX...

8.500.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

-55%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

PANASONIC LUMIX DMC-GF3...

7.500.000 VNĐ

5.900.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic Lumix DMC-GF5 lens...

7.000.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-17%

tặng thẻ 8GB , DMHình

PANASONIC LUMIX DMC-GF5 LENS...

8.500.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

-33%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic Lumix DMC-GF3...

8.200.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

-28%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

PANASONIC LUMIX DMC-G10 (...

8.000.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

-23%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic Lumix DMC-G3 (G...

9.000.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-17%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Panasonic Lumix DMC-GX7...

18.500.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

-16%

Tặng thẻ 64GB , túi , miếng dán màn hình