• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax IST DL (Body) (Used)...

1.800.000 VNĐ

1.400.000 VNĐ

-29%

Hàng Bắc Mỹ

PENTAX K200D (Body) (Demo)...

2.700.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K10D Body...

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K20D (Body)...

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-14%

Hàng Bắc Mỹ

PENTAX K-x (len18-55mm...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-500 Body...

6.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-8%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-r (18-55mm DAL) Lens...

7.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-7 Body (Demo) (k7)...

7.500.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

7.800.000 VNĐ

7.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

PENTAX K-500 (18-55mm )...

8.300.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-5 II Body (Demo)...

8.300.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-5 II Body (Demo) có...

8.700.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-30 Body...

9.200.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 Body (Fullbox)...

9.200.000 VNĐ

9.000.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ

PENTAX K-500 (50-200 + 18-55...

10.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

-2%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-30 (SMC PENTAX-DAL...

11.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 ( 18-50mm) WR (...

11.500.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-5%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-3 (Body) (Màu Xám)...

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 ( 18-50mm)...

13.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

-4%

Hàng Bắc Mỹ