• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax K100D + kit18-55...

3.500.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-25%

Hàng Bắc Mỹ

PENTAX K-x (len18-55mm...

6.500.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-35%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-r (18-55mm DAL) Lens...

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-7 Body (Demo) (k7)...

7.500.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

-25%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-5 II Body (Demo)...

8.300.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-32%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

7.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

7.800.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-5 II Body (Demo) có...

8.700.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

-28%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-30 Body...

9.200.000 VNĐ

7.300.000 VNĐ

-26%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 Body (Fullbox)...

9.200.000 VNĐ

7.600.000 VNĐ

-21%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-30 (SMC PENTAX-DAL...

11.500.000 VNĐ

9.300.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-3 (Body) (Màu Xám)...

12.000.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-24%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 ( 18-50mm)...

13.000.000 VNĐ

10.300.000 VNĐ

-26%

Hàng Bắc Mỹ

Pentax K-S2 ( 18-50mm) WR (...

11.500.000 VNĐ

10.800.000 VNĐ

-6%

Hàng Bắc Mỹ