• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax IST DL (Body) (Used)...

3.500.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

-75%

Giá Shock
Giá Shock
1.800.000 VNĐ

Pentax K100D Body (Demo)...

4.000.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

-43%

Tặng Thẻ 2GB

Giá Shock
Giá Shock
2.500.000 VNĐ

PENTAX K200D (Body) (Demo)...

4.600.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

-53%

Tặng thẻ 4GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
2.800.000 VNĐ

Pentax K200D body (1716 shot)...

5.000.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

-47%

tặng thẻ 16GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
3.200.000 VNĐ

Pentax K10D Body...

4.200.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-5%

Pentax K20D (Body) (Demo)

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-4%

PENTAX K-x (len18-55mm...

10.000.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

-39%

tặng thẻ 8GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
7.000.000 VNĐ

Pentax K-7 Body (Demo) (k7)...

9.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

-16%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.000.000 VNĐ

Pentax K-r (18-55mm DAL) Lens...

1.000.000 VNĐ

8.400.000 VNĐ

88%

tặng thẻ 8GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
8.200.000 VNĐ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

9.500.000 VNĐ

8.700.000 VNĐ

-9%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
8.500.000 VNĐ

PENTAX K-500 (18-55mm )...

12.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-30%

tặng thẻ 8GB , DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Pentax K-5 II Body (Demo)...

14.000.000 VNĐ

9.200.000 VNĐ

-52%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Pentax K-5 II Body (Demo) có...

14.500.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

-49%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.500.000 VNĐ

Pentax K-S1 (SMC PENTAX-DAL...

1.050.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

89%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
9.000.000 VNĐ

Pentax K-30 Body...

14.500.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

-36%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Pentax K-S2 Body (Fullbox)...

13.500.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

-26%

Tặng thẻ 8GB, miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

PENTAX K-500 (50-200 + 18-55...

14.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-27%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Pentax K-S2 ( 18-50mm) WR (...

16.500.000 VNĐ

12.200.000 VNĐ

-35%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
12.000.000 VNĐ

Pentax K-30 (SMC PENTAX-DAL...

15.500.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ

-22%

tặng thẻ 8GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
12.500.000 VNĐ

Pentax K-S2 ( 18-50mm)...

17.500.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

-25%

tặng thẻ 8GB ,DMHình

Giá Shock
Giá Shock
14.200.000 VNĐ

Pentax K-3 (Body) (Màu Xám...

18.000.000 VNĐ

14.700.000 VNĐ

-22%

Tặng thẻ 16GB , miếng dán màn hình

Giá Shock
Giá Shock
14.500.000 VNĐ