• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax K1000 Body (MF) (hàng...

2.200.000 VNĐ

Pentax auto110 + len 24 f2.8...

1.800.000 VNĐ

Pentax ME (body)

800.000 VNĐ

Pentax P5 (Body)(pentaxp5)

1.000.000 VNĐ

Pentax MZ50 (body only )

600.000 VNĐ

Pentax K1000 Body (Hồng...

2.000.000 VNĐ

Pentax Program Plus Body

1.300.000 VNĐ

Pentax KM Body (KM) (m.bạc)

1.800.000 VNĐ

Pentax SF1

500.000 VNĐ

PENTAX SP-1000 BODY

900.000 VNĐ

Pentax Spotmatic SP (body)

900.000 VNĐ

Pentax esppiso 738

1.200.000 VNĐ

Pentax af 105R

1.200.000 VNĐ

Pentax P3 (body)

1.200.000 VNĐ

Pentax P30t Body

1.200.000 VNĐ

Pentax SP500 Body

900.000 VNĐ

Pentax SP II Body

1.200.000 VNĐ

Pentax SP-F Body

1.200.000 VNĐ

Pentax SV Body (Có Đo...

1.000.000 VNĐ

Pentax K1000 SE (body)

2.400.000 VNĐ