• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Olympus om-1 (body)(OM1)

1.800.000 VNĐ

Olympus IS-50

Liên hệ

Olympus PEN-F (body) (98%)

4.800.000 VNĐ

Olympus pen-f (body) (80%)

4.000.000 VNĐ

Olympus PEN-D (body)

1.800.000 VNĐ

Olympus PEN-EL + lens

1.050.000 VNĐ

Olympus 35EC (body + lens)

2.000.000 VNĐ

Olympus L-20 (Body+lens)

Liên hệ

Olympus Pen EF

1.200.000 VNĐ

100%