• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Minolta Maxxum 9000AF

Liên hệ

MINOLTA XG-1 BODY

1.100.000 VNĐ

MINOLTA X-70 BODY

1.450.000 VNĐ

Minolta XG-A (body)

1.700.000 VNĐ

MINOLTA SRT303 BODY

2.500.000 VNĐ

Minolta hi matic 7s (body +...

1.400.000 VNĐ

Minolta hi matic gf

2.200.000 VNĐ

Minolta AF 7000i (body)(Máy...

Liên hệ

Minolta AF 3000i...

Liên hệ

Minolta AF 400si...

Liên hệ

Minolta XG-7 (body)(XG7)

1.300.000 VNĐ

Minolta X9 (body)(X9)

1.200.000 VNĐ

Minolta SRT-101...

1.000.000 VNĐ

Minolta XE-5 (body)(XE5)

1.400.000 VNĐ

Minolta SRT SC-II...

1.200.000 VNĐ