• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Contax Flex Synchro-Compur...

2.300.000 VNĐ

Contax Flex Prontor Reflex...

2.300.000 VNĐ

Contaflex (lens 45mmf2.8)

1.350.000 VNĐ