• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Samsung 20-50 F3.5-5.6 (Demo)

5.000.000 VNĐ

3.700.000 VNĐ

-35%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
3.600.000 VNĐ

Lens SAMSUNG 16mm F2.4 (Demo)...

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

Samsung NX 45mm F1.8 (Demo)...

7.000.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-56%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
4.400.000 VNĐ

Samsung 20mm F2.8 (20f2.8)...

6.000.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

-28%

Giá Shock
Giá Shock
4.600.000 VNĐ

Lens SAMSUNG 16mm F2.4...

7.200.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-44%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
4.900.000 VNĐ

Lens Samsung NX 45mm F1.8...

7.500.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

-50%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
4.900.000 VNĐ

SAMSUNG 50-200MM F4-5.6 III (...

6.500.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

-27%

Tặng filter

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

SAMSUNG 30MM F2.0 (FULLBOX)...

6.900.000 VNĐ

5.100.000 VNĐ

-35%

Hàng Bắc Mỹ.

Giá Shock
Giá Shock
5.000.000 VNĐ

Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED...

14.000.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

-27%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
10.500.000 VNĐ

Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED...

14.900.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

-24%

Tặng Filter

Giá Shock
Giá Shock
11.500.000 VNĐ