• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

MINOLTA TELE CELTIC 200 mm F4...

800.000 VNĐ

Minolta 75-200mm F4.5 MD...

800.000 VNĐ

Minolta 50mm F1.4 MD...

1.200.000 VNĐ

Minolta MD MC Tele Rokkor PF...

1.300.000 VNĐ

Minolta MD 50mm F2 (zin...

500.000 VNĐ

Minolta MD 28mm F2.8 (28f2.8)

1.200.000 VNĐ

Minolta 55mm F2 (MD)(55F2)

700.000 VNĐ

Minolta MC Tele Rokkor-QF...

1.200.000 VNĐ

Minolta MC Tele Rokkor-QF...

1.200.000 VNĐ

Super Albinar 28mm...

800.000 VNĐ

Minolta MC Rokkor-PF 55mm...

1.100.000 VNĐ

Minolta MC ROKKOR-PF 55mm...

800.000 VNĐ