• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Konica Hexanon 50mm F1.7...

1.400.000 VNĐ

Konica Hexanon 28mm F3.5...

1.400.000 VNĐ

Konica Hexanon 135mm f3.5...

1.100.000 VNĐ

Konica hexanon 52mm f1.8...

1.800.000 VNĐ