• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax AF 200S(Used)(200s)

700.000 VNĐ

300.000 VNĐ

-133%

Hàng Bắc Mỹ(Dùng cho máy Film)

Pentax AF 240FT(used)(240FT)

600.000 VNĐ

450.000 VNĐ

-33%

Hàng Bắc Mỹ(Dùng cho máy Film)

Pentax AF 200FG Flash...

1.350.000 VNĐ

1.150.000 VNĐ

-17%

Hàng Bắc Mỹ(Dùng cho đời máy film Digital)

Pentax AF 360FGZ...

3.900.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

-11%

Hàng Bắc Mỹ (Dùng cho máy số digital)

Pentax AF 360FGZ Flash...

4.800.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

-7%

Hàng Bắc Mỹ (Dùng cho máy số Digital)