• THÔNG BÁO : NGOC DUNG CHUYỂN ĐỊA CHỈ MỚI
  • NGỌC DUNG CAMERA
  • QUAY NGƯỢC THỜI GIAN VỚI MÁY ẢNH CHỤP PHIM
  • NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
  • Máy Quay Pro (Siêu Khuyến Mãi - SALE 25 % )

Sản phẩm

Pentax AF 200S(Used)

700.000 VNĐ

500.000 VNĐ

-40%

Giá Shock
Giá Shock
400.000 VNĐ

Pentax AF240FT(used)

749.000 VNĐ

650.000 VNĐ

-15%

Giá Shock
Giá Shock
550.000 VNĐ

Pentax AF 200FG Flash...

2.250.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

-67%

Giá Shock
Giá Shock
1.250.000 VNĐ

Automatic electronic flash...

2.500.000 VNĐ

1.500.000 VNĐ

-67%

Giá Shock
Giá Shock
1.400.000 VNĐ

Pentax AF 360FGZ Flash(Demo)

5.500.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

-34%

Pentax AF 360FGZ Flash...

6.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

-25%